Kinderopvang 

Kinderopvang

Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang:
zo doe je dat

Soms haalt stiefmama Ella op in de kinderopvang. Haar mama heeft het hier erg moeilijk mee. Kan Ellas mama dit verbieden?

Sander gaat naar de opvang in papa’s tijd. Mag mama informatie van de kinderopvang krijgen over hoe het loopt?
 

Om als kinderopvang overeind te kunnen blijven in complexe scheidingssituaties werd de bundel ‘Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat’ geschreven.
Deze bundel legt uit welke standpunten de kinderopvang kan innemen en wat de wet zegt omtrent ouderlijk gezag maar bevat ook tips hoe je dit kan toepassen vanaf het inschrijvingsmoment in de opvang. Dit biedt houvast aan de kinderopvang, ouders én kinderen. 

Bestellen?

Je kan de digitale brochure 'Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat' bestellen door een mail te sturen naar lilydeclercq@cawoostvlaanderen.be. Een inkijkexemplaar is gratis te downloaden.

Publicatiedatum: 2016 - actualisatie 2017 
Aantal pagina's: 16
Auteur: Werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS)

> Download hier een inkijkexemplaar van de bundel "Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat".

Nascholingsaanbod

Op maandag 28 november 2016 stelde de Werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS) i.s.m. tZitemzo (vroeger de Kinderrechtswinkel) voor de eerste keer de bundel "Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat" voor tijdens een lanceermoment. We nodigden tevens een intersectoraal panel van experten uit om vragen vanuit de praktijk te beantwoorden.

 

Op maandag 18 december 2017 ging er opnieuw een nascholing door.

 

Voor wie? Voor organisatoren van kinderopvang, zowel opvang van baby's en peuters als buitenschoolse opvang.

 

Wat? 

We stelden de inschrijvingsbundel "Een kind van gescheiden ouders inschrijven in de kinderopvang: zo doe je dat" voor. Daarnaast lichtten we ook een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling, ...  toe. Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? ...  

Vragen uit de eigen werkcontext konden tijdens de vragenronde gesteld worden.

 

Organisatoren:

  • CAW Oost-Vlaanderen 
  • Regionaal Welzijnsoverleg Waasland
  • tZitemzo

 

Programma's:

 

De bundel kwam tot stand met de steun van:

Lions Club De Pinte Millenium