Een kind van gescheiden ouders inschrijven op SCHOOL en de KINDEROPVANG: zo doe je dat

Leer tijdens deze studienamiddag wat de wet zegt over het ouderlijk gezag en ontdek onze tips om dit toe te passen vanaf de inschrijving op school en in de kinderopvang.

In 2019 organiseert tZitemzo, samen met CAW Oost-Vlaanderen en de IROJ's uit de diverse provincies diverse nascholingsmomenten over kinderen en scheiding op school en in de kinderopvang en dit over gans Vlaanderen.

Hoewel de meeste gezinnen na verloop van tijd hun evenwicht terugvinden na een scheiding, slaagt zo'n 36% van de scheidingen hier niet in. De conflicten tussen niet-samenlevende ouders worden soms ook tot binnen de schoolmuren of in de kinderopvang uitgevochten. Voor directies, leerkrachten, kinderopvangbegeleiders, enz. is het dan moeilijk de druk te weerstaan om geen partij te kiezen en te blijven focussen op het school- of opvanggebeuren. 

"Een kind van gescheiden ouders inschrijven op school en in de kinderopvang:
zo doe je dat"

Wat? 

Gedurende een half dagdeel licht Nele Desmet, juriste van tZitemzo een aantal juridische begrippen toe zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, verblijfs- en omgangsregeling, ... Wat als ouders het oneens zijn over een beslissing over hun minderjarig kind? Wat is de positie van de nieuwe partner van een ouder? Heeft die recht op informatie? ... 

Deze info helpt professionelen om correct te handelen bij gescheiden ouders en zo het conflict te vermijden, maar het helpt ook om hun neutrale positie te behouden. Er is voldoende gelegenheid om vragen uit de eigen werkcontext te stellen. 

Tot slot stellen we ook nog twee publicaties voor, nl.:

 

Voor onderwijsactoren Voor kinderopvanginitiatieven

 

Beide publicaties geven een aantal belangrijke uitgangspunten mee om een eigen beleid rond niet-samenlevende ouders uit te stippelen en concrete tips om toe te passen tijdens het inschrijvingsmoment zodat je "vechtscheidingen" mee kan helpen voorkomen.

Organisatoren:

  • CAW Oost-Vlaanderen 
  • tZitemzo
  • IROJ's uit de diverse provincies

Deze nascholing wordt in 2019 meermaals georganiseerd.
Klik op een provincie voor meer info en het inschrijvingsformulier: 

 

Deze studiedagen worden gerealiseerd met de steun van de Vlaamse overheid.

                                 

Details

Wat: Studienamiddagen Een kind van gescheiden ouders inschrijven op SCHOOL en de KINDEROPVANG: zo doe je dat
Wie: schooldirecties, zorgcoördinatoren, leerkrachten, CLB-medewerkers, enz.
Prijs: 20 EURO