Werkgroep 

Werkgroep Hoog Conflictueuze Scheidingen (HCS)

 

Ontstaan

In december 2010 organiseerde de Netwerkstuurgroep Integrale Jeugdhulp Deinze-Eeklo-Gent in samenwerking met het Welzijnsoverleg Regio Gent (WRG) een intersectoraal debat rond het thema "vechtscheiding".

De organisatoren hadden met dit debat "een brede gedragenheid van het thema "vechtscheiding" onder jeugdhulpverlening, welzijnswerk en justitie" voor ogen, maar tegelijkertijd wilden ze aanbevelingen formuleren waarmee de Netwerkstuurgroep verder mee aan de slag kon gaan. Alle sectoren uit de integrale jeugdhulp waren die dag ook vertegenwoordigd, samen met politie, de advocatuur, magistratuur, het justitiehuis, de bemiddeling in familiezaken, de vereniging waar armen het woord nemen, het Kinderrechtencommissariaat, pleegzorg, onderwijs.

Op basis van de verzamelde knelpunten besliste de Netwerkstuurgroep Deinze-Eeklo-Gent om een intersectorale werkgroep hoogconflictueuze scheiding op te richten met als tweevoudige opdracht:

 • deskundigheidsbevordering en - ondersteuning van professionelen én
 • intersectorale samenwerking

 

Anno 2017 is de nood aan ondersteuning en nieuwe methodieken nog steeds zeer groot en verlegde de actieradius van de werkgroep zich naar de ganse provincie Oost-Vlaanderen.

Doelstelling

Welzijnsbevordering van het kind in scheidingssituaties, ook in risicosituaties.

 

Doelgroep

Professionelen in Oost-Vlaanderen.

Opdrachtformulering:

 1. Uitwerken van een pakket deskundigheidsondersteuning en -bevordering omtrent vechtscheiding
  Twee kernen:
  • Aanbieden van procesmatige handvatten, methodieken in het omgaan met krachtige splittingdynamieken bij vechtscheiding, om ondermeer te vermijden dat intermediairs meegezogen worden in de splitting (ook t.a.v. elkaar).
  • Aanbieden van geïntegreerde, heldere informatie omtrent het aanbod (hulpverlening, bemiddeling, justitiële sporen) inzake vechtscheiding aan intermediairs, bv. onder de vorm van een mini-SOKA.
 2. Realiseren van intersectorale intervisie en samenwerking, mogelijk in aansluiting op het aanbod van de deskundigheidsondersteuning en -bevordering.


Concreet:

 • Het project vertrekt vanuit concrete, gesignaleerde noden uit de praktijk.
 • de werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS) is een samenwerkingsverband dat reeds sinds 2012 bestaat en een duidelijke, gedeelde visie rond het thema en mogelijke acties heeft.
 • De werkgroep HCS wil mee inzetten op een gedifferentieerd aanbod rond hoogconflictueuze scheiding, gaande van preventie tot curatie.
 • Relevante kennis en deskundigheid: alle leden van de werkgroep hebben jaren ervaring met de problematiek van hoogconflictueuze scheidingen.
 • Het project is gelinkt aan het IROJ Oost-Vlaanderen, zodat partners vlot kunnen bereikt worden voor een concrete implementatie van de acties.
 • De werkgroep is sectoroverschrijdend en interdisciplinair:
  • Centra voor Leerlingbegeleiding uit de regio Deinze - Eeklo - Gent
  • Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen
  • Columbus - deelwerking vzw Oranjehuis
  • Huis van de Mens
  • Justitiehuis Gent
  • Kind en Gezin
  • Psychologisch en pedagogisch Centrum Zon-Maan
  • Regionaal Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Deinze-Eeklo-Gent
  • Solidariteit voor het Gezin - Dienst Kinderzorg
  • Stad Gent - Dienst Kinderopvang
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost-Vlaanderen
  • Welzijnsoverleg Regio Gent
  • tZitemzo (vroeger Kinderrechtswinkel)