Omgaan met vechtscheiding 

Omgaan met vechtscheiding

Gezien steeds meer ouders uit elkaar gaan, krijgen ook meer kinderen te maken met een scheiding: ze maken het thuis mee, in hun vriendenkring, de familie, enz. Ongeveer 1 op 4 van de minderjarigen maakt een scheiding thuis mee. 10 tot 15% van de ouders en kinderen hervinden hun evenwicht niet na een scheiding. In deze situaties gaan zowel ouders als kinderen gebukt onder de aanslepende conflicten. Het risico bij conflictueuze scheidingen bestaat er in dat dit de ontwikkeling van de kinderen ernstig kan hypothekeren. 

 

 

Professionelen, o.m. in het onderwijs, de kinderopvang, de hulpverlening, enz. signaleren dat het werken met gezinnen in een "vechtscheiding" een knelpunt is. Ze worden vaak onder druk gezet door ouders, voelen zich onmachtig en gefrustreerd en kunnen zich in die situaties niet meer focussen op hun kerntaak. Het gevecht breidt zich soms letterlijk uit tot binnen de muren van de school, de opvang, de hulpverlening, … . Een gebrekkige juridische kennis en een niet-meerzijdig partijdige houding kan - ongewild - de strijd tussen ouders doen oplaaien, waardoor het kind nog meer gekneld geraakt tussen zijn ouders.  Professionelen vragen daarom handvatten om beter bestand te zijn tegen de krachtige splittingdynamieken van een vechtscheiding.

 

De intersectorale werkgroep HoogConflictueuze Scheiding (HCS) wil professionelen ondersteunen in het omgaan met "vechtscheidingen" door praktische tools te ontwikkelen.  Er wordt steeds vertrokken van concrete noden en behoeften uit het werkveld.

Voor verschillende beroepsgroepen, zoals onderwijs, kinderopvang en hulpverleners werd er reeds materiaal ontwikkeld.

Maar ook andere sectoren staan op het to do-lijstje:

 

•    justitie,

•    artsen, enz.